Pola elektromagnetyczne – wpływ na mieszkańców – prezentacja

Pola elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe – jaki jest ich wpływ na zdrowie mieszkańców? Staram się na to pytanie odpowiedzieć w prezentacji jaką przygotowałem i prowadziłem na forum połączonych Komisji Zdrowia i Środowiska Rady Miasta Krakowa w 2014 roku. Pomimo upływu czasu jest to nadal bardzo użyteczny materiał edukacyjny dotyczący zagadnienia wpływu sztucznych pól elektromagnetycznych (PEM) na zdrowie oraz społecznej i samorządowej kontroli nad stanem środowiska … czytaj dalej …

Polscy naukowcy już od dawna mówią o szkodliwości PEM

Czy rzeczywiście brakuje badań dowodzących, że pola elektromagnetyczne są szkodliwe dla zdrowia? Po długich poszukiwaniach w polskim materiale badawczym, prezentujemy Państwu rezultaty badań naukowych, przeprowadzanych na zlecenie Polskich Sił Zbrojnych. Badania te identyfikują pola elektromagnetyczne jako znaczące, środowiskowe zagrożenie dla zdrowia. Co ciekawe, tłumaczenia tych badań są dość często cytowane na całym świecie, w Polsce za to są niemal zapomniane i trudno dostępne. Opracowania powstały w … czytaj dalej …

Forum lekarzy: promieniowanie elektromagnetyczne zagraża zdrowiu

Nasz komentarz W dzisiejszym wpisie przedstawiamy Państwu ważny apel organizacji Physicians of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy e.V. (Stowarzyszenie: Lekarze dla Kompetentnej Inicjatywy Ochrony Ludzkości, Środowiska i Demokracji). Organizacja ta zajmuje się popularyzacją wyników międzynarodowego forum lekarzy, które zawiązało się w 2002 roku we Freiburgu (Niemcy). Głównym celem organizacji jest propagacja wiedzy nt. szkodliwych wpływów technologii bezprzewodowych na zdrowie … czytaj dalej …