Wpływ technologii bezprzewodowych na rośliny

Pisaliśmy już o naszych doświadczeniach dotyczących bezprzewodowych mierników na wodę instalowanych w łazienkach mieszkań. Dzisiaj opiszemy wpływ promieniowania elektromagnetycznego (EMF) na rośliny na podstawie przypadku pewnej rodziny mieszkającej w Stratford w prowincji Ontario w Kanadzie.

Po instalacji standardowego miernika bezprzewodowego zdrowa roślina obumarła w przeciągu dwóch miesięcy, w miejscach gdzie natężenie pola było wysokie. Wartości zmierzone wyniosły ponad 2 miliwaty na metr kwadrat (2 mW/m kw.).

Zmiany zachowania oraz biologii pszczół pod wpływem EMF

Prezentujemy kolejne badanie wykazujące wpływ EMF na pszczoły. Wydawać mogłoby się, że włożenie dwóch telefonów komórkowych do środka pszczelej kolonii nie uczyni jej szkody.
Jednak wynik takiej próby to:

  • dwukrotnie zmniejszona aktywność robotnic,
  • 1,5 raza więcej robotnic, które wyleciały z ula, ale nie wróciły,
  • 1,5-krotny spadek ilości robotnic wracających z nektarem i pyłkiem,
  • 4-krotnie większa śmiertelność
  • 6-7-krotnie mniejsza miodność.

I to wszystko przy ekspozycji trwającej jedyne 2×15 minut dziennie.

Badanie przeprowadzono na 4 koloniach pszczelich. Dwie kolonie zostały wyposażone w telefony, jedna w atrapy telefonów, a ostatnia nie miała zainstalowanych telefonów. Badanie trwało dwa pełne cykle wegetacyjne.

Zanikanie rodzin pszczelich jest coraz większym problemem na skalę globalną. W przypadku całkowitego wyginięcia pszczół człowiekowi może grozić widmo głodu, w najlepszym przypadku poważny kryzys żywnościowy. Obecnie coraz częściej pojawiają się naukowe doniesienia, iż EMF może mieć związek z CCD (ang. ‘colony colapse disorder’ – zapaść kolonii pszczelej).

Rośnie odsetek osób chronicznie chorych

W kwietniu tego roku w Würzburgu odbyła się międzynarodowa konferencja medyczna dotycząca leczenia chorób chronicznych, czyli takich jak nadwrażliwość na związki chemiczne, zespół chronicznego zmęczenia, borelioza, fibromyalgia, choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne, metaboliczne, autoimmunologiczne i rak.

Jednym z wniosków wynikających z konferencji jest fakt, iż wszystkie powyższe schorzenia zaczynają się rozwijać , a objawy nasilają się pod wpływem biologicznie szkodliwych pól elektromagnetycznych (EMF).

W naszym artykule zamieszczamy przetłumaczony na język polski, pełny tekst międzynarodowego apelu wystosowanego przez zespół lekarzy biorących udział w konferencji.