Dowód wpływu pól elektromagnetycznych na powstawanie guzów mózgu oraz nerwiaków nerwu słuchowego

W ciągu ostatniej dekady potencjalne zagrożenia dla zdrowia wynikające z ekspozycji na promieniowanie mikrofalowe, w czasie wykorzystywania telefonów bezprzewodowych było dyskutowane przez środowiska naukowe, jak też i laickie. Zwłaszcza używanie telefonów komórkowych, w mniejszym stopniu biurowych telefonów bezprzewodowych (DECT). Kraje nordyckie były pomiędzy pierwszymi krajami na świecie, które zastosowały takie urządzenia na szeroką skalę, najprawdopodobniej z powodu firm produkujących telefony komórkowe, takie jak Ericsson w Szwecji i Nokia w Finlandii.

Dowód wpływu promieniowania elektromagnetycznego na system odpornościowy

Ludzki system odpornościowy jest jedną z części ogólnej bariery chroniącej nas przed czynnikami zewnętrznymi. Żyjemy w systemie biologicznym, zdominowanym przez przeróżne mikroorganizmy, włączając w to mikroby i wirusy, z których wiele może działać na naszą szkodę. System odpornościowy działa jako podstawowa bariera obronna przeciwko inwazjom mikrobów. Jesteśmy prawdę powiedziawszy zbudowani jak tuba, z zewnętrzną powierzchnią w postaci skóry i wewnętrzną w postaci przewodu pokarmowego. Te powierzchnie muszą być chronione, ponieważ jakiekolwiek uszkodzenie im uczynione może być niebezpieczne w skutkach.

Dowód wpływu fal elektromagnetycznych na powstawanie reakcji stresowej w organizmie człowieka

Reakcja stresowa jest komórkowym mechanizmem obronnym która charakteryzuje się powstawaniem białek stresu. Zmierzona reakcja stresowa, z powodu jej samej natury, wykazuje, że komórki reagują na pola elektromagnetyczne (PEM) jako na potencjalnie groźne dla życia komórki. Reakcja stresowa jest ważnym mechanizmem ocbronnym, który umożliwia komórkom zwierzęcym, roślinnym i bakteriom przetrwać wpływ środowiskowych czynników stresujących z pomocą białek szoku termicznego (ang. heat shock proteins – hsp). Jest ona stymulowana przez promieniowanie o nietermicznej mocy oddziaływania z zakresu ekstremalnie niskich częstotliwości (ang. ELF- extremely low frequency) i częstotliwości radiowych, jak i przez promieniowanie z zakresu częstotliwości radiowych o termicznej mocy oddziaływania. Nawet te znacząco różne poziomy energii powodują ten sam skutek (objawiający się aktywacją DNA do syntezy protein stresowych).