Promieniowanie pochodzące z telefonów komórkowych jest groźne dla zdrowia

Tysiące ludzi używa telefonów komórkowych przez wiele godzin każdego dnia. Wystawiają swój mózg, który jest bardzo wrażliwym organem, na wyższe natężenia promieniowania, niż personel stacji radarowych w czasie dokonywania napraw. Badania wykazują, że personel stacji radarowych jest bardziej narażony na raka i wiele innych chorób. Zwiększoną liczbę zachorowań stwierdza się nawet przy bardzo niskich średnich poziomach promieniowania w odległości do 10 km od wież radiowych, czy telewizyjnych.