Życie wśród pól

Urządzenia, którymi posługujemy się w pracy i w domu, bywają tak skomplikowane, że wielu z nas nie potrafi i nawet nie stara się zrozumieć, jak działają. To samo dotyczy sił przyrody, które udało nam się ujarzmić i zaprzęgnąć do pracy. Braki wiedzy i niezrozumienie pewnych zjawisk rodzą strach przed ich powszechnym wykorzystaniem. Tak było na przykład z prądem elektrycznym – kiedy pojawiły się lampy elektryczne, zabraniano zbliżania się do nich, a włączanie i wyłączanie, w obawie o własne zdrowie, zlecano służbie. Dzisiaj nie można wyobrazić sobie normalnego życia bez elektryczności, ale historia lubi się powtarzać i ostatnio prąd elektryczny znów stał się przyczyną lęków. Tym razem jako czynnik związany z wytwarzaniem pola elektromagnetycznego.

Częstotliwości Schumanna

Otoczona atmosferą ziemia może być traktowana jak ośrodek, w którym generowane są fale elektromagnetyczne różnych częstotliwości. Fale pochodzą od urządzeń wykonanych przez człowieka, a także ze źródeł naturalnych, takich jak błyskawice, burze kosmiczne i inne. Fale te rozchodzą się w różnych kierunkach. Zróżnicowana geometrycznie i chemicznie powierzchnia ziemi może być traktowana jako warstwa ze zmiennymi właściwościami elektrycznymi, które wykazują sezonowe, dzienne, czy nawet godzinne wariacje. Atmosfera, szczególnie jonosfera może być traktowana jako ośrodek wypełniony plazmą, niejednorodny we wszystkich kierunkach i w czasie. Kierując się tymi założeniami, niemiecki fizyk W.O. Schumann, wykazał matematycznie, że powierzchnia ziemi i niższe warstwy jonosfery tworzą komorę, w której dochodzi do rezonansu w rejonie bardzo niskich częstotliwości (ELF – Extreme Low Frequency). Bazowa praca była oparta o założenia, że powierzchnia ziemi i wewnętrzna powierzchnia jonosfery są idealnymi, koncentrycznymi sferami z nieskończenie przewodzącymi ściankami.