Częstotliwości Schumanna

Nasz komentarz

Ziemia produkuje naturalne pole elektromagnetyczne w zakresie 0-100Hz. Istnieją naukowe hipotezy, iż właśnie między innymi dzięki temu promieniowaniu rozwinęło się życie na ziemi. Fale mózgowe operują na bardzo podobnych częstotliwościach. Wnioski jakie nam się nasuwają są następujące: ziemia nie generuje fal o częstotliwościach mikrofalowych, a te Schumanna mają moc tysięcznych części tego, co sztucznie generuje człowiek.

.

Otoczona atmosferą ziemia może być traktowana jak ośrodek, w którym generowane są fale elektromagnetyczne różnych częstotliwości. Fale pochodzą od urządzeń wykonanych przez człowieka, a także ze źródeł naturalnych, takich jak błyskawice, burze kosmiczne i inne. Fale te rozchodzą się w różnych kierunkach. Zróżnicowana geometrycznie i chemicznie powierzchnia ziemi może być traktowana jako warstwa ze zmiennymi właściwościami elektrycznymi, które wykazują sezonowe, dzienne, czy nawet godzinne wariacje. Atmosfera, szczególnie jonosfera może być traktowana jako ośrodek wypełniony plazmą, niejednorodny we wszystkich kierunkach i w czasie. Kierując się tymi założeniami, niemiecki fizyk W.O. Schumann, wykazał matematycznie, że powierzchnia ziemi i niższe warstwy jonosfery tworzą komorę, w której dochodzi do rezonansu w rejonie bardzo niskich częstotliwości (ELF – Extreme Low Frequency). Bazowa praca była oparta o założenia, że powierzchnia ziemi i wewnętrzna powierzchnia jonosfery są idealnymi, koncentrycznymi sferami z nieskończenie przewodzącymi ściankami. Potem obliczone zostały częstotliwości rezonansowe i stałe tłumiące, przewidujące najniższą harmoniczną w okolicach 10 Hz.

Badania naukowe przeprowadzone później wykazały, iż ten teoretyczny model się sprawdza, aczkolwiek zmierzone wartości częstotliwości odbiegają od niego.

Lp Częstotliwość rezonansowa (Hz) Źródło
1 10,6 18,3 25,9 33,5 41,1 (model teoretyczny) W.O. Schumann (1952). “Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist”. Zeitschrift und Naturfirschung Teil A7, strony 149–154.
2 7,8 14,1 20,3 26,4 32,5 M. Balser & C. A. Wagner “Observations of Earth–Ionosphere Cavity Resonances”, Nature, 188, strony 638-641, 1960
3 7,8 14,1 20,3 26,3 32,5 F.W. Chapman D. LI. Jones “Observations of Earth–Ionosphere Cavity Resonances and their interpretation in terms of a two layer ionosphere model” J.Res.NBS.Radio Sci., volume 68D, strony 1177-1185, 1964
4 8,0 14,1 20,3 26,4 – J. Galejs, “Schumann resonances”. J. Res. NBS, Radio Sci. 69D, strony. 1043–1055, 1965
5 7,8 14,0 20,3 26,1 32,1 A.Egeland and T. R. Larsen “Measurements of the earth-ionosphere cavity resonanses frequeqncies at high latitude”, Phys. Norweg., 2, No. 2, 85–97 1967.
6 7,8 14,0 20,0 26,1 31,8 P.V. Bliokh, V.N. Bormotov, V.M. Kontorovich, et al. “Removal of degeneracy from the spheric earth-ionosphere resonator” Preprint No 10, Scientific Research Institute of Radiophysics and Electronics, Academy of Science of the Ukrainian SSR, Charków, 1971

Powyższe wykazuje istnienie naturalnego pola ziemi. Opisywane sygnały są sygnałami bardzo małej mocy, rzadko przekraczającej tysięczne części mocy sygnałów z najsłabszych źródeł stworzonych ręką ludzką. Fale alfa i beta mózgu mają podobny rozkład. Otwiera to ciekawe tematy do rozważań…