Nowe dowody na silny związek pomiędzy wzrostem skali wykorzystania telefonii komórkowej a wzrostem ilości zachorowań na raka

Nasz komentarz

Badanie, którego źródło podajemy poniżej, wykazuje niepokojący wzrost zachorowań na raka gruczołów ślinowych. Badacze sugerują związek pomiędzy wzrostem ilości zachorowań, a wzrostem skali wykorzystania telefonii komórkowej. Czy można przyjąć ich wniosek jako prawdziwy?

Na bazie dotychczas zebranych danych epidemiologicznych toczą się dyskusje o rzeczywistej szkodliwości telefonów komórkowych. Naukowcy próbują ustalić czy korzystanie z telefonu komórkowego może przyspieszać rozwój raka?

Dyskusja jest burzliwa. Wielu badaniom zarzuca się brak wystarczającej ilości danych potrzebnych do szczegółowej analizy realnego ryzyka. Badania nad rozwojem raka mózgu powinny trwać co najmniej 10 lat (takie obecnie przyjmuje się tempo rozwoju nowotworów złośliwych w mózgu) oraz powinny obejmować odpowiednio szerokie grono osób, zarówno pod względem wieku jak i ekspozycji na promieniowanie oraz wiele innych czynników. Do tej pory za właściwie jedyne takie badanie uważa się badanie INTERPHONE, które w swoim założeniu miało dostarczyć ostatecznej odpowiedzi odnośnie szkodliwości bądź nieszkodliwości telefonii komórkowej. Niestety z powodu wielu błędnych założeń powstałych na etapie analizy wyników oraz zmiany sposobu w jaki korzystamy z sieci komórkowej, który nastąpił w ciągu ostatnich 5 lat, wnioski wynikające z tego badania są mało wiarygodne. Dostępne dane są przydatne, ale ich oficjalna interpretacja jest naciągana. Główne zarzuty jakie stawia się projektowi INTERPHONE to:

  • Skategoryzowanie osób używających tylko telefony DECT jako “niewystawione na działanie promieniowanie”
  • Wyłączenie z badania dzieci i młodzieży, która jest bardziej narażona na negatywne skutki promieniowania oraz używa telefonów częściej
  • Wyłączenie z analizy badania wielu typów schorzeń onkologicznych mózgu

Problemy powstające na etapie analizy, które coraz częściej sugerują wpływ lobby telekomunikacyjnego na grupy badawcze, powodują, iż trudno opierać się na badaniach, które z założenia mają udowodnić szkodliwość bądź nieszkodliwość telefonii komórkowej. Wyniki dużych projektów badawczych są ‘rozmywane’, tak aby statystyki wynikające z analizy wyników nie wykazywały znaczącej korelacji pomiędzy technologiami bezprzewodowymi a negatywnymi skutkami zdrowotnymi, natomiast małe projekty są uznawane za mało wiarygodne z powodu zbyt małej skali badania. Dodatkowo należy zaznaczyć, że dzisiaj już niemożliwe jest znalezienie grup porównawczych do przeprowadzenia odpowiednich badań dot. szkodliwości mikrofal (na bazie których działają technologie bezprzewodowe), chyba żeby jakąś znaczną część naszej populacji wyekranować na 10 lat, gdyż sztuczne promieniowanie jest w zachodnim świecie wszechobecne i nie ma tzw. “grup nie podlegających ekspozycji”.

Inny kierunek to np. analiza dostępnych danych dotyczących zachorowań na raka i próba szukania zależności pomiędzy tymi danymi, a wynikami badań in-vitro, in-vivo oraz klinicznych.

Baza badań in-vitro, in-vivo oraz klinicznych, które zajmują się tematem negatywnego wpływu na zdrowie mikrofal małych mocy, wykorzystywanych m.in. w telefonii komórkowej, rośnie o kilka pozycji co miesiąc (np. rakotwórczość, rakotwóczość – WHO, zmiany rytmu serca, zmiany w EEG, degeneracja mózgu).

W 2009 roku, dr Siegal Sadetzki, jedna z osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie badań INTERPHONE na terenie Izraela, zeznał przed komisją senacką USA, iż telefony komórkowe zostały uznane za czynnik ryzyka przy powstawaniu złośliwych guzów gruczołów ślinowych. Oparł on swoje wnioski o wyniki projektu badawczego, prowadzonego do 2008 roku w Izraelu.

Badanie opisywane przez nas dzisiaj, bazujące na głównym rejestrze chorób onkologicznych w Izraelu, wykazuje 4-krotny wzrost zachorowań na raka gruczołów ślinowych w latach 1970-2006. 20% tych przypadłości to przypadki odkryte u pokolenia dzisiejszych 20-latków. W badaniu napisane jest również, że rak gruczołów ślinowych do 2001 roku był bardzo rzadki, natomiast po 2001 wzrost ilości zachorowań staje się bardzo ‘dynamiczny’.

Gruczoły ślinowe są miejscem najbardziej narażonym na promieniowanie podczas rozmowy przez telefon komórkowy.

Z powyższego wnioskujemy, że teza o wzroście zachorowań na raka gruczołów ślinowych, spowodowana wzrostem skali wykorzystania telefonii komórkowej, jest oparta na bardzo mocnych argumentach i przerażająco bardzo prawdziwa.

.

Tytuł oryginału: “Risk of Parotid Malignant Tumors in Israel (1970–2006)”
Badanie przeprowadzone przez:

1. Department of Oral Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Dental Medicine, Jerusalem, Israel, rakefetc@hadassah.org.il (Czerninski)

2. Department of Community Dentistry, Hadassah School of Dental Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel (Zini, Sgan-Cohen)

Opublikowano: styczeń 2011 – ‘Epidemiology’ – Volume 22 – Issue 1 – pp 130-131

link do oryginału (ang., pdf)