O mnie i blogu

Blog BioElektromagnetyzm powstał w 2008 roku. Wracałem wtedy do zdrowia po doświadczeniach ciężkiej choroby. Jedną z  przyczyn załamania zdrowia, jakiego wtedy doświadczałem, była długotrwała ekspozycja na pola elektromagnetyczne. Świadomość wpływu tych pól na zdrowie nie przyszła w jednej chwili. Jednak dzięki wykształceniu byłem w stanie szybko tę dziedzinę wiedzy studiować, eksperymentować i wykonywać pomiary. Zainteresowanie przerodziło się w pasję, a zdobywana wiedza okazała się kluczowa dla powrotu do zdrowia.

Jasne stało się dla mnie, że rzetelnych, naukowych dowodów destrukcyjnego wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie jest aż nadto. Od lat żyjemy w oceanie wytwarzanych przez człowieka pól elektromagnetycznych, a ich natężenie przekracza już miliard razy (!) poziom naturalnych pól, w których organizm człowieka ewoluował. To, co obecnie wiadomo na temat wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie powinno być alarmujące dla każdej myślącej osoby. Niestety, korzyści finansowe i polityczne w połączeniu z żałosną ignorancją i wygodą sprawiają, że to poważne, rosnące z każdym dniem zagrożenie jest ignorowane lub wręcz świadomie skrywane. Mainstreamowe media albo unikają tego zagadnienia, albo prezentują informacje i opinie zgodne raczej z interesem branży telekomunikacyjnej, niż z interesem publicznym. Świadomość społeczna w tym względzie, choć rośnie, to nadal pozostaje nikła.

Stąd misją blogu Bioelektromagnetyzm stało się dostarczanie i szerzenie niezależnej, rzetelnej wiedzy na temat biologicznych oddziaływań pól elektromagnetycznych. Przekaz BioEMF.pl jest skierowany do wszystkich zainteresowanych. Mam świadomość, że są osoby, grupy i organizacje, którym to, co jest tutaj publikowane podobać się nie będzie. Przede wszystkim dlatego, że uderza w ich interesy bądź burzy wygodę ignorancji. Liczę jednak, że zainteresuję i zainspiruję tych, których bierne płynięcie z prądem w objęciach medialnego bełkotu nie bawi. Tych, którzy mają jeszcze serce i wolę do samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji, rozwijania się i działania.

O autorze:

mgr inż. Paweł Wypychowski jest absolwentem Elektroniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Doświadczenie w biznesie zdobywał współtworząc i zarządzając w latach 1990-95 firmą – integratorem systemów komputerowych, jednym z pierwszych w kraju komercyjnych dostawców usług internetowych. Później, jako niezależny konsultant IT, realizując z sukcesem wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla polskiej części jednego z największych skandynawskich koncernów przemysłowych. W latach 1996-2001 pełnił kolejno funkcje vice-prezesa i prezesa zarządu holdingu inwestycyjnego, części norweskiej grupy inwestycyjnej. Zarządzał procesami przejęć, połączeń i restrukturyzacji polskich firm. Jednocześnie pełnił funkcję Business Development Managera grupy. Zajmował stanowiska przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek zależnych holdingu. W ramach działalności edukacyjnej, prowadził wykłady dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Od roku 2001 prowadził, we współpracy z Neuroedukacja Sp. z o.o., konsultacje, szkolenia i coaching dla spółek polskiego sektora informatycznego i telekomunikacyjnego (m.in.: Hewlett Packard, Microsoft, Cisco, Oracle, Asseco, Orange), ich firm partnerskich, oraz firm konsultingowych (m.in. Deloitte).

W 2008 roku powołuje do działania firmę EMF3 – Bezpieczeństwo Elektromagnetyczne, której celem jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy oraz profesjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi (pol. PEM, ang. EMF).

EMF3 działa obecnie w trzech głównych obszarach:

  • Wpływów zdrowotnych PEM i technologii ich redukcji (ekranowania),
  • Ochrony aparatury badawczej, naukowej i medycznej przed zakłóceniami elektromagnetycznymi,
  • Ochrony elektromagnetycznej informacji niejawnej.

Ma na swoim koncie zrealizowane z sukcesem wymagające projekty ekranowania, w tym m.in.: pomieszczeń mikroskopii elektronowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, pomieszczeń naukowo-badawczych w budynkach kompleksu CeNT Uniwersytetu Warszawskiego, ekranowanie pomieszczeń terapii elektromagnetycznej w placówkach medycznych, jak również ekranowanie pomieszczeń przetwarzania informacji niejawnej.

EMF3 współpracuje również i wspiera wiedzą merytoryczną organizacje społeczne i rządowe, a także osoby prywatne w działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska elektromagnetycznego.

Jest jednym z fundatorów i vice prezesem Fundacji Instytut Badań Elektromagnetycznych im. Jamesa Clerka Maxwella w Krakowie, której celem jest podejmowanie i rozwijanie inicjatyw dotyczących stanu środowiska i bezpieczeństwa elektromagnetycznego, w tym: promowanie wiedzy dotyczącej pól elektromagnetycznych, w szczególności ich oddziaływania na środowisko i organizmy żywe; prowadzenie badań zjawisk towarzyszących promieniowaniu elektromagnetycznemu; prowadzenie badań nad zrównoważonym rozwojem i ekologicznym współistnieniem bezpiecznego środowiska życia i rozwoju człowieka z uwzględnieniem technologii przesyłu energii i informacji.