Pola elektromagnetyczne – wpływ na mieszkańców – prezentacja

Pola elektromagnetyczne - wplyw na mieszkancow - prezentacjaPełna wersja prezentacji: Pola-Elektromagnetyczne-wplyw-na-mieszkancow-i-srodowisko-RM-Krakow-2014-03-27

Pola elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe – jaki jest ich wpływ na zdrowie mieszkańców?

Staram się na to pytanie odpowiedzieć w prezentacji jaką przygotowałem i prowadziłem na forum połączonych Komisji Zdrowia i Środowiska Rady Miasta Krakowa w 2014 roku. Pomimo upływu czasu jest to nadal bardzo użyteczny materiał edukacyjny dotyczący zagadnienia wpływu sztucznych pól elektromagnetycznych (PEM) na zdrowie oraz społecznej i samorządowej kontroli nad stanem środowiska elektromagnetycznego.

Świadomość społeczna wpływu PEM na zdrowie jest nadal niestety niska, choć trzeba przyznać, że rosnąca. Mainstreamowe media unikają tego tematu jak ognia. Częściowo z niewiedzy, głównie jednak ze strachu przed utratą przychodów od reklamodawców – operatorów telekomunikacyjnych i producentów urządzeń mobilnych. W podobny sposób zależne wydaje się być wiele organizacji pozarządowych. Agendy rządowe jak dotąd również wydawały się te kwestie pomijać. Rzetelna, poparta badaniami naukowymi wiedza na temat destrukcyjnego wpływu sztucznych pól elektromagnetycznych na zdrowie jest niestety w dalszym ciągu skrywana przed ogółem społeczeństwa. Misją tego blogu jest tę sytuację zmieniać, propagując wiedzę oraz działania umożliwiające bezpieczne dla zdrowia korzystanie z technologii.

Poruszone w prezentacji zagadnienia:

Czy obecne normy ekspozycji na PEM rzeczywiście nas chronią?

 • Synergia czynników środowiskowych
 • Geneza obowiązujących norm ekspozycji
 • Jakie modele i założenia leżą u podstaw obecnych standardów?

Czy nie ma badań potwierdzających zagrożenie PEM?

 • Raport grupy Bioinitiative – Biologicznie zasadne standardy ochrony przed PEM niskiej mocy.
 • Pracownia Mikrofalowa Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
 • Zespół Elektrowrażliwości (EHS) –Czym jest EHS?

Egzekwowanie obowiązujących w kraju norm ekspozycji na PEM

 • Uwzględnienie kumulacji od wszystkich źródeł PEM
 • Pomiar w warunkach maksymalnej mocy emitowanej
 • Ustawienie anten nadawczych (tzw. tilt)
 • Wybór punktów pomiarowych
 • Dodanie błędu pomiarowego do wyniku
 • Wyniki analizy ponad setki oficjalnych raportów pomiarowych

Branża telekomunikacyjna

 • Jaka jest jej siła?
 • Czy branża jest świadoma zagrożeń jakie tworzy?
 • Czy rzeczywiście nie ma alternatywy?

Jak zapewnić zrównoważony rozwój?

 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2009 roku
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 27 maja 2011 roku (nr 1815)
 • Propozycje rozwiązań dla Krakowa i Małopolski