Promieniowanie pochodzące z telefonów komórkowych jest groźne dla zdrowia

Nasz komentarz

Poniżej zawieramy zbiór ogromnej ilości badań dotyczących szkodliwości EMF, jak również wczesne tezy związane z wpływem biologicznym na ciało człowieka. Na prawdę interesujący materiał na dobry początek naszego bloga.

.

Przekład na język polski – bioemf.pl.

Badanie przeprowadzone przez:

Dr Neil Cherry
Lincoln University
Canterbury
New Zealand
7/5/2001
Neil.Cherry@ecan.govt.nz

Problem:

Tysiące ludzi używa telefonów komórkowych przez wiele godzin każdego dnia. Wystawiają swój mózg, który jest bardzo wrażliwym organem, na wyższe natężenia promieniowania, niż personel stacji radarowych w czasie dokonywania napraw. Badania wykazują, że personel stacji radarowych jest bardziej narażony na raka i wiele innych chorób. Zwiększoną liczbę zachorowań  stwierdza się nawet przy bardzo niskich średnich poziomach promieniowania w odległości do 10 km od wież radiowych, czy telewizyjnych.

Analogowe telefony komórkowe emitują analogowy, modulowany sygnał, podobny do sygnału radiowego typu FM lub sygnału telewizyjnego. Cyfrowe telefony komórkowe emitują pulsujący sygnał podobny do sygnału radaru. Stwierdza się te same biologiczne i epidemiologiczne efekty promieniowania elektromagnetycznego dla obu typów.

Wielu ludzi rozmawia przez telefon komórkowy podczas jazdy samochodem. Wynikający z tego spadek uwagi i pewne czynniki neurologiczne sprawiają, że wypadki samochodowe stają się o wiele bardziej prawdopodobne.

Małe dzieci i nastolatki stają się coraz intensywniejszymi użytkownikami telefonów komórkowych, podczas gdy ich mózgi i ciała są o wiele bardziej podatne na promieniowanie niż ciała dorosłych. Ponieważ większość znanych form raka i chorób neurodegeneracyjnych rozwija się dekadami, wpływ promieniowania potrzebuje czasu aby się ujawnić. Wtedy może już być za późno dla tysięcy ludzi.

Cały czas rosną kontrowersje odnośnie możliwej interferencji pomiędzy telefonami komórkowymi a elektronicznymi rozrusznikami serca. Jeśli sygnały telefonów komórkowych mogą wchodzić w interferencję z urządzeniami elektronicznymi, jest też możliwe, że mogą wchodzić w interferencję z rytmicznie niestabilnymi sygnałami sterującymi ludzkie serce.

Podstawy biofizyczne:

Wypromieniowana energia jest absorbowana przez ludzkie ciało zgodnie z trzema procesami. Pierwszym jest “Efekt antenowy”, w którym ciało lub jego części otrzymują i absorbują sygnał zgodnie ze współczynnikiem rezonansu, który jest funkcją rozmiarów części ciała i częstotliwości sygnału. W tym przypadku, dla przeciętnego mężczyzny, wzrostu około 1,8 metra, optymalna częstotliwość absorpcji jest bliska 70 MHz. Fala o takiej częstotliwości ma długość 4,3 metra. Ciało działa jak dipol, który wchodzi w interakcję z falami połowy jego długości. Małpa, o średniej wysokości 1 metra odbiera fale o długości 1 metra i 0,5 metra. Współczynnik absorpcji ciała małpy jest bardzo podobny do współczynnika absorpcji małego dziecka.

Ten efekt odnosi się także do części ciała jak głowa, czy ręce. Głowa przeciętnego dorosłego człowieka ma szerokość 15 centymetrów. To jest połowa długości fali  mikrofalowej o częstotliwości 1GHz, bliska tej używanej przez większość telefonów komórkowych.

Average SAR for 3 species exposed to 10 W/m2 with E vector parallel to the long axis of the body, from Durney et al. (1978).
Rysunek 1. Średni współczynnik absorpcji (SAR) dla trzech gatunków (człowiek, małpa, mysz) wystawionych na promieniowanie o gęstości mocy 10W/m.kw. Pole elektryczne równoległe do dłuższej osi ciała (Dumley et al. 1978)