Rośnie odsetek osób chronicznie chorych

Nasz komentarz

W kwietniu tego roku w Würzburgu odbyła się międzynarodowa konferencja medyczna dotycząca leczenia chorób chronicznych, czyli takich jak nadwrażliwość na związki chemiczne, zespół chronicznego zmęczenia, borelioza, fibromyalgia, choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne, metaboliczne, autoimmunologiczne i rak.

Jednym z wniosków wynikających z konferencji jest fakt, iż wszystkie powyższe schorzenia zaczynają się rozwijać , a objawy nasilają się pod wpływem biologicznie szkodliwych pól elektromagnetycznych (EMF).

W naszym artykule zamieszczamy przetłumaczony na język polski, pełny tekst międzynarodowego apelu wystosowanego przez zespół lekarzy biorących udział w konferencji.

.

Międzynarodowy Apel z Würzburga

Europejska Akademia Medycyny Środowiskowej (EUROPAEM) zaprosiła wielu naukowców uznanych na świecie oraz w Niemczech na konferencję medyczną, która miała miejsce w Würzburgu w dniach 23 -25 kwiecień 2010 roku. Wszyscy zaproszeni goście są profesjonalistami w dziedzinach medycyny środowiskowej, toksykologii, immunologii, neurologii, genetyki, medycyny pierwszego kontaktu, stomatologii oraz innych pól nauk o zdrowiu. Dodatkowo zaproszono przedstawicieli organizacji pacjentów. Temat tej międzynarodowej konferencji brzmiał: ‘Nauka spotyka praktykę’. Główny nacisk położono na tematy związane z neuro- endokryno- i immunologią oraz ich ważkość w medycynie środowiskowej.

Wyrażono wielkie zaniepokojenie związane z wzrostem ilości zachorowań na takie schorzenia jak: nadwrażliwość na związki chemiczne, zespół chronicznego zmęczenia, fibromyalgia, choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne, metaboliczne, autoimmunologiczne oraz rak.

Na konferencji wykazano, że wszystkie wymienione powyżej schorzenia o charakterze chronicznym mają podobne, patologiczne podłoże. Podstawowe mechanizmy powstawania to chroniczne stany zapalne, wywoływane przez różne czynniki środowiskowe jak: zanieczyszczenia chemiczne, bakterie i wirusy znajdujące się pod wpływem pól elektromagnetycznych (EMF), występujących w charakterze ‘wyzwalacza’.

Choroby chroniczne oznaczają długoterminowe (przyp. tłum. wieloletnie) leczenie, a pacjenci objęci takim leczeniem oznaczają również odpowiednio większy koszt. Taka choroba prowadzi często do społecznego wykluczenia pacjenta. W konfrontacji z coraz mniej optymistycznymi raportami na temat stanu finansów krajów europejskich, a zwłaszcza stanu służby zdrowia, dalszy wzrost liczby osób chronicznie chorych doprowadzi ostatecznie do upadku służby zdrowia oraz firm z nią związanych. Jedynym remedium jest zmiana dzisiejszego, ujednoliconego, symptomatycznego kierunku leczenia na bardziej osobisty, zorientowany na pacjenta, związany ze stosowaniem większej ilości efektywnej kosztowo prewencji.

Uczestnicy konferencji adresują ten apel do europejskich ministrów środowiska i zdrowia, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządów krajów europejskich oraz dyrektorów państwowych oraz prywatnych firm ubezpieczeniowych. Proszą ich o wykorzystanie wniosków płynących z konferencji do zaprojektowania skutecznych inwestycji finansowych w zakresie prewencji, a najlepiej w zakresie szybkiego wykrywania oraz diagnozy wymienionych wyżej chronicznych schorzeń mających podłoże środowiskowe.

Apel został podpisany jednomyślnie przez wszystkich uczestników konferencji.

European Academy for Environmental Medicine

Juliuspromenade 54
D-97070 Würzburg
Tel.: +49 9 31 / 3 53 48 30
Fax: +49 9 31 / 57 31 31
e-mail: europaem@europaem.de
www.europaem.de

Pressesprecher
Press Agent

Dr.med. Hans-Peter Donate
Facharzt für Allgemein- /
Umweltmedizin

Obere Arndorfer Str. 12
D-93444 Bad Kötzting