Telefony komórkowe nowej generacji mają wpływ na funkcjonowanie elektronicznego sprzętu szpitalnego

Nasz komentarz

Autorzy poruszają bardzo ciekawą kwestię interferencji pomiędzy urządzeniami elektrycznymi. Krótko sprawę stawiając – jeśli znamy kogoś, kto jest podłączony do elektrycznej aparatury ratującej mu życie, nie bierzmy laptopów ani komórek, ani niczego co wysyła energię w pobliże tejże aparatury. Ryzyko przyczynienia się do poważnych skutków zdrowotnych naszego znajomego chorego jest mała, ale jednak jest. Ale zaraz zaraz, a co z WiFi instalowanym obecnie w szpitalach? Czy ktoś w ogóle sprawdza gdzie są umiejscawiane urządzenia dostępowe? Zachęcamy do lektury.

.

Badanie przeprowadzone przez specjalistów Uniwersytetu w Amsterdamie: Erik Jan van Lieshout, Sabine N van der Veer, Reinout Hensbroek, Johanna C Korevaar, Margreeth B Vroom oraz Marcus J Schultz

Opublikowano: 6 września 2007

Streszczenie:

Wstęp:

Celem przeprowadzenia badania była ocena i klasyfikacja zjawisk interferencji elektromagnetycznej telefonów komórkowych drugiej i trzeciej generacji ze sprzętem medycznym wykorzystywanym na oddziałach intensywnej terapii.

Metodyka:

Oceniano interferencję z dwoma sygnałami typu GPRS (900MHz, 2W mocy, wykorzystane dwie szczeliny czasowe) oraz jednym sygnałem UMTS (1,947,2 MHz, 0.2 W mocy). Parametry przyjęto zgodnie z ocenionym maksymalnym sygnałem wykorzystywanym przez telefony komórkowe w czasie standardowego codziennego użytkowania w ściśle kontrolowanych warunkach. Sygnał generowano w pobliżu 61 urządzeń medycznych. Przypadki interferencji zarejestrowano w zgodności z przyjętą skalą potencjalnego zagrożenia dla życia, wykorzystywaną na oddziałach intensywnej terapii.

Wyniki:

Przetestowano 61 urządzeń w 17 kategoriach (od 27 różnych dostawców). Wystąpiło 48 zdarzeń w 26 urządzeniach, przy czym 16 zaklasyfikowano jako niebezpieczne, 20 jako znaczące a 12 jako mało znaczące. Sygnał GPRS-1 spowodował najwięcej interferencji (41%), GPRS-2 był na drugim miejscu z 25%, a sygnał UMTS okazał się najmniej interferującym przy 13% prób. Środkowa odległość przy której występowały wydarzenia równała się 3cm (z zakresu 0.1 cm – 500 cm). Jeden incydent zaklasyfikowany jako niebezpieczny miał miejsce w odległości ponad 100cm od urządzenia (w wentylatorze dla sygnału GPRS-1, odległość 300 cm).

Wnioski:

Sprzęt wykorzystywany na oddziałach intensywnej terapii jest wrażliwy na interferencję z promieniowaniem elektromagnetycznym generowanym przez urządzenia bezprzewodowe nowej generacji przy środkowej odległości pomiędzy sprzętem a urządzeniem bezprzewodowym wynoszącej 3cm. Polityka aby nie zezwalać na wykorzystywanie telefonów komórkowych w odległości bliższej niż 1m od stanowiska ze sprzętem służacym do intensywnej terapii w połączeniu z zastosowaniem stref łatwego, niekontrolowanego dostępu wydaje się nadal słuszna.

Link do wersji pełnej (angielski)