Zmiany zachowania oraz biologii pszczół pod wpływem EMF

Nasz komentarz

Prezentujemy kolejne badanie wykazujące wpływ EMF na pszczoły. Wydawać mogłoby się, że włożenie dwóch telefonów komórkowych do środka pszczelej kolonii nie uczyni jej szkody.
Jednak wynik takiej próby to:

  • dwukrotnie zmniejszona aktywność robotnic,
  • 1,5 raza więcej robotnic, które wyleciały z ula, ale nie wróciły,
  • 1,5-krotny spadek ilości robotnic wracających z nektarem i pyłkiem,
  • 4-krotnie większa śmiertelność
  • 6-7-krotnie mniejsza miodność.

I to wszystko przy ekspozycji trwającej jedyne 2×15 minut dziennie.

Badanie przeprowadzono na 4 koloniach pszczelich. Dwie kolonie zostały wyposażone w telefony, jedna w atrapy telefonów, a ostatnia nie miała zainstalowanych telefonów. Badanie trwało dwa pełne cykle wegetacyjne.

Zanikanie rodzin pszczelich jest coraz większym problemem na skalę globalną. W przypadku całkowitego wyginięcia pszczół człowiekowi może grozić widmo głodu, w najlepszym przypadku poważny kryzys żywnościowy. Obecnie coraz częściej pojawiają się naukowe doniesienia, iż EMF może mieć związek z CCD (ang. ‘colony colapse disorder’ – zapaść kolonii pszczelej).

.

Tytuł oryginału: “Changes in honeybee behaviour and biology under the influence of cellphone radiations.”

Badanie przeprowadzone przez: Ved Parkash Sharma1, Neelima R. Kumar2
1. Department of Environment and Vocational Studies, Panjab University, Chandigarh 160 014, India
2. Department of Zoology, Panjab University, Chandigarh 160 014, India

Opublikowano: kwiecień 2010
Link do oryginału badania (pełny tekst, angielski): Zmiany zachowania oraz biologii pszczół pod wpływem EMF

Streszczenie:

Wzrost wykorzystania gadżetów elektronicznych doprowadził do zanieczyszczenia środowiska elektrosmogiem. Zachowanie pszczół miodnych zmienia się pod wpływem elektrosmogu, ponieważ w ich ciałach znajdują się cząsteczki magnetyczne, które pomagają im w nawigacji. Znane są doniesienia o nagłym zanikaniu populacji pszczół. Powód tego nadal nie jest znany. W badaniu porównaliśmy zachowanie i wydajność pszczół miodnych w koloniach wystawionych na działanie mikrofal oraz w takich bez dodatkowego wpływu mikrofal. Stwierdzono znaczącą różnicę pomiędzy oboma rodzajami kolonii.